Σιδηρόδρομοι

Ο σιδηρόδρομος είναι ο πιο κλασσικός και οικονομικός τρόπος για την τοποθέτηση κουρτίνας. Μπορείτε να επιλέξετε από τους διαφορετικούς τύπους σιδηροδρόμων, τον κατάλληλο για να δώσετε την τελική μορφή στη κουρτίνας σας.